Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Про кафедру і спеціальність менеджера з фінансово-кредитної діяльності
22.12.2016 г. кафедра фінансів перейменована на кафедру фінансів та інноваційного менеджменту (ФІМ)

Статус кафедри - випускова
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
"бакалавр" та "магістр"

з галузі знань 07 Управління та адміністрування

за спеціальністю 073 Менеджмент

за спеціалізацією - фінансово-кредитна діяльність

Поєднання спеціальності "менеджмент" і спеціалізації "фінансово-кредитна діяльність" є унікальним, адже дозволяє обіймати посади як фінансиста на будь-якому підприємстві, установі чи організації, так і керівника - фінансового менеджера  

Кафедра фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ є єдиною на Вінниччині, яка готує не просто фахівців, що розуміються у сутності фінансово-кредитних відносин, а менеджерів – які до того ж управляють фінансовими, кредитними та грошовими потоками

Кафедру очолює випускник економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, Зянько Віталій Володимирович

Основне завдання кафедри підготувати менеджерів-фінансистів, інноваційних менеджерів, навчити їх аналітично мислити, надати сучасні знання і практичні навички, необхідні для роботи у різних сферах фінансової діяльності і управління фінансовими ринками.

ПРО ІНШІ ПЕРЕВАГИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ:

спеціалізація - фінансово-кредитна діяльність - одна з найширших:

менеджер з фінансово-кредитної діяльності (фінансовий менеджер) потрібний на будь-якому підприємстві, незалежно від сфери діяльності, розміру та форми власності, адже сьогодні неможливо уявити собі підприємства, яке б не мало справи з грошима, кредитами, не потребувало б спеціалістів з фінансового аналізу;

менеджери з фінансово-кредитної діяльності (фінансові менеджери) - це основні спеціалісти у банківських установах, кредитних спілках, страхових компаніях, аудиторських фірмах.

наші випускники найуспішніші:

студенти, що обрали спеціальність "Менеджент" та спеціалізацію "фінансово-кредитна діяльність" вивчають весь комплекс базових та спеціальних фінансових дисциплін, зокрема такі вкрай потрібні для сучасного фахівця предмети, як: банківська справа, фінансовий аналіз та звітність, фінансова санація та банкрутство підприємств, фінансова система України, бюджетний облік та ін., що забезпечує їм конкурентні переваги при влаштуванні на роботу, адже наші випускники дійсно є висококваліфікованими та високо конкурентними спеціалістами у сфері фінансів, кредиту та грошового обігу.

ДЕ ПРАЦЮЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ?

Оскільки економічні результати будь-якої господарської діяльності у кінцевому рахунку оцінюються у певних фінансових показниках (у грошовому виразі) €“ випускники спеціальності "Менеджмент" спеціалізації фінансово-кредитна діяльність" успішно працюють у Національному банку України та комерційних банках, фінансовими менеджерами на виробничих підприємствах, включаючи такі сфери, як будівництво, машинобудування, легку промисловість, транспорт, зв€™язок і ін., торгівельних та посередницьких фірмах тощо.

Випускники Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Менеджмент" спеціалізацією фінансово-кредитна діяльність" успішно працюють на посадах вищого та середнього управлінського персоналу підприємств та організацій різних форм власності, у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, у кредитно-банківській та фінансовій системі, у страхових компаніях, податковій адміністрації, приватними підприємцями тощо.

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Чи можливо, навчаючись за спеціалізацією "фінансово-кредитна діяльність" паралельно з отриманням спеціальності ‚«Менеджмент‚» впродовж бакалаврату поглиблено вивчати англійську мову з отриманням відповідного сертифіката?

Так, за бажанням студент спеціалізації "фінансово-кредитна діяльність" може впродовж навчання на бакалавраті поглиблено вивчати англійську мову, а по закінченню навчання отримати відповідний сертифікат. Особливо слід зазначити, що вивчення англійської мови на спеціалізації "фінансово-кредитна діяльність" не прописано в навчальному плані для цієї спеціалізації, тобто не є обовязковим. Це означає, що якщо студент, який навчається за спеціалізацією "фінансово-кредитна діяльність"  з якихось причин передумав вивчати англійську мову чи отримав на іспиті незадовільну оцінку, то це не тягне за собою автоматичного відрахування з університету, я це є для тих спеціалізацій, де вивчення англійської мови прописане навчальним планом.

Чи працюють або прдовжують навчання випускники спеціалізації "фінансово-кредитна діяльність" за кодоном?

Такої статистики не ведемо. Хоча, звісно, працюють. А щодо навчання, то всі студенти кафедри фінансів мають можливість за бажанням, відразу після вступу на спеціалітет чи магістратуру, взяти участь у програмі академічної мобільності студентів «Подвійний диплом» за укладеною угодою про співпрацю між ВНТУ і Люблінською Політехнікою. Паралельно навчаючись у ВНТУ і Польщі студенти отримують два дипломи -€“ вітчизняний (спеціаліста або магістра) та закордонний (магістра). До речі, оскільки навчання у Люблінській Політехніці обовязково вимагає знання польськолї мови, консульство Польщі у вінниці організовує курси польської мови у ВНТУ в другій половині дня, коли у студентів немає занять, що дуже зручно.

Чи є можливість після закінчення навчання на спеціалітеті або магістратурі продовжити ннавчання в аспірантурі з подальшою підготовкою кандидатської дисертації?

Так, в університеті існує Інститут магістратури, аспірантурир та докторантури, в якому є аспірантура за спеціальністю 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. На цій спеціальності мають можливість навчатися всі бажаючі, які мають диплом з будь-якої економічної спеціальності, і не лише випускники Вінницького національного технічного університету, а й інших ВНЗ, які вдало склали вступні іспити.

Чи можна, навчаючись на бакалавраті за спеціалізацією "фінансово-кредитна діяльність" отримати робітничу професію, аби на старших курсах можна було влаштуватись на роботу за майбутньою спеціальністю?

Так, впродовж перших двох курсів всі студенти отримують робітничу професію "обліковець реєстратора бухгалтерських даних", яка засвідчується відповідним дипломом. Отже, уже після другого курсу можна піти працювати обліковцем, бухгалтером, касиром тощо. Це дозволяє отримати трудову книжку, набути певного стажу роботи ще до закінчення університету, що є вагомою перевагою при працевлаштуванні за спеціальністю уже після одержання диплома спеціаліста чи магістра.

 

Випускники кафедри

3.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація