Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Переваги спеціальності PDF Print
Thursday, 07 February 2013 14:27

Серед ВНЗ Вінниччини лише кафедра фінансів ВНТУ готує не просто спеціалістів у сфері фінансово-кредитної діяльності, а саме керівників–менеджерів у цій галузі. Диплом зі спеціальності «Менеджмент організацій» спеціалізації «фінансово-кредитна діяльність» відкриває широкий шлях для працевлаштування, адже фінансові, інвестиційні та інноваційні менеджери потрібні на кожному підприємстві чи фірмі, незалежно від галузевої приналежності та форми власності. Будь-якій фінансово-кредитній установі теж необхідні сучасні і висококваліфіковані спеціалісти з фінансів та керівники, що вміють управляти грошовими потоками.

Про якість підготовки фахівців говорять факти: майбутні менеджери-фінансисти є постійними учасниками всеукраїнських економічних конкурсів та фахових олімпіад з фінансових дисциплін і виборюють там призові місця. Зокрема, у 2009 році дві магістрантки спеціальності «менеджер з фінансово-кредитної діяльності» досягли вагомих результатів: Вікторія Грумінська стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а Юлія Тарахтій одержала Почесну грамоту «За активну участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси» що проходила на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році магістрантка спеціальності «менеджер з фінансово-кредитної діяльності» Надія Найчук стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У 2012 році призером такого ж конкурсу став магістрант спеціальності «менеджер з фінансово-кредитної діяльності» Віталій Зянько.

Кафедра фінансів, як випускаюча за напрямом підготовки 6.030601 - "Менеджмент", а також спеціальності 7.03060101 і 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» забезпечує викладання на високому рівні комплексу дисциплін економіко-фінансового спрямування: фінансів, міжнародних фінансів, фінансів підприємств, фінансового аналізу, бюджетної системи, мікроекономіки, грошей і кредиту, фінансового та  інноваційного менеджменту та ін. (дивись блок "Базові дисципліни")

Викладачі кафедри впродовж 2001-2012 рр. видали понад 20 навчальних і методичних посібників, 9 дистанційних посібників, опублікували близько 300 наукових праць у сфері фінансів, інноваційної й інвестиційної діяльності, з кожної дисципліни кафедри розроблені і видані методичні вказівки.

Предмети практичного спрямування на кафедрі викладають провідні спеціалісти-практики. Цим забезпечується нерозривність теорії і практики, що сприяє досягненню головної мети кафедри  – надання ґрунтовних знань з підготовки фахівців.

Випускники кафедри фінансів - бакалаври, спеціалісти та магістри, - успішно працюють на керівних посадах у державних установах (фінансових та податкових відділах, Національному банку України), комерційних банках,  промислових, будівельних та торговельних підприємствах, фінансових біржах, страхових компаніях, а також викладачами і дослідниками. Багато хто став власником фірми.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з університетами та державними науковими установами України. Розробки та пропозиції результатів наукових досліджень вчених кафедри використовувалися Кабінетом Міністрів України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством економіки України, Національним інститутом стратегічних досліджень при підготовці Законів України, Указів Президента України, Постанов уряду та інших нормативно-правових актів і аналітичних матеріалів. А наукові напрацювання щодо розбудови економіки Вінниччини використовуються Головним управлінням економіки Вінницької обласної держадміністрації, зокрема стали основою для розробки Програми «Стратегія економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005-2015 роки».

Науковці кафедри активно співпрацюють також з промисловими підприємствами та комерційними банками. Зокрема, колектив кафедри нещодавно завершив виконання на замовлення агропромислового науково-виробничого підприємства «ВІЗИТ» та ТОВ «Кристал» двох госпдоговірних тем, підготовив рекомендації для ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» щодо кредитування інноваційно активних підприємств Вінницької області. Кафедра постійно розширює коло свого співробітництва: укладає договори з провідними комерційними банками, що мають свої регіональні відділення у Вінниці. А у 2008 році відкрито філію кафедри фінансів та кредиту у Вінницькому регіональному управлінні АКБ «Надра».

До співпраці з підприємствами та банками кафедра активно залучає студентів старших курсів, завдяки чому багато з них ще будучи в університеті вдало поєднують навчання з роботою за своєю майбутньою спеціальністю. Працевлаштуванню наших випускників сприяє також проходження ними переддипломної практики на тих підприємствах та банках, з якими у кафедри налагоджене ефективне співробітництво.

 

Випускники кафедри

499.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація