Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Конференції PDF Print

12 березня 2021 року кафедра фінансів та інноваційного менеджменту провела ІV Міжнародну науково-практичну конференцію  «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»,
Програма конференції
Матеріали конференції

27 жовтня 2020 року відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених кафедри підприємництва і маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки "Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства", у якій взяла участь магістрантка ОП "менеджмент фінансово-кредитної діяльності" Панкова Валерія. ЇЇ тези див. тут.

21-22 жовтня 2020 року в Івано-Франківську відбулася Восьма Міжнародна наукова конференція зі сталого розвитку в галузі енергетики та екологічних наук (ISCSEES2020) з індексацією матеріалів конференції у Scopus. Учасниками конференції були вчені з різних країн, зокрема Великобританії, США, Ізраїлю, Норвегії, Польщі, Словаччини, Індії. Приєднання до конференції відбувалося по Інтернету через Googl Meet. Професори кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Viacheslav Dzhedzhula and Iryna Yepifanova, разом з Valeriy Heyets, Mykhailo Voynarenko and Tadeusz Trocikowski виступили з науковою доповідюю на тему "Models and strategies for financing innovative energy saving activities".

25-27 вересня 2020 р. в Хмельницькому національному університеті відбулась ХІХ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах", в якій взяли участь викладачі кафедри фінансів та інноваційного менеджменту  з такими доповідями, за матеріалами яких подано до друку в "Вісник ХНУ" статті:
 1. Валютна лібералізація в Україні та її вплив на курс гривніЗянько Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет.
2. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості УкраїниДжеджула Вячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Гуменюк Вікторія Сергіївна, аспірант, Вінницький національний технічний університет.
3. Проблеми та перспективи застосування сучасних інформаційних технологій у фінансовому менеджменті. Ткачук Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет.
4. Інтелектуальний капітал як складова інноваційного потенціалу промислових підприємств. Єпіфанова Ірина Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Гладка Діана Олександрівна, аспірант, Вінницький національний технічний університет.

8 травня у Луцькому технічному університеті відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки». У ній взяли участь магістранти кафедри, які навчаються за ОП "Менеджмент фінансово-кредитної діяльності" - Іванчик Тамара та Очеретна Вікторія. Тези їх доповідей див. тут.

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи». 26-27 березня 2020 року, Львів. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020.(співорганізатором конференції є кафедра фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ) Тези доповідей студентів кафедри фінансів та інноваційного менеджменту.

Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ–2020) : збірник доповідей. - Вінниця : ВНТУ, 2020. Секція фінансів та інноваційного менеджменту

Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ-2019) : збірник доповідей. - Вінниця : ВНТУ, 2019. Секція фінансів та інноваційного менеджменту

Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ-2018) [Електронне мережне наукове видання] : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2018. Секція фінансів та інноваційного менеджменту

Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ-2017) [Електронне мережне наукове видання] : збірник доповідей. - Вінниця : ВНТУ, 2017. Секція фінансів та інноваційного менеджменту

Матеріали XLV науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ-2016) [Електронне мережне наукове видання] : збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2016. Секція фінансів

ХI Міжнародна науково-практична конференція: Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України - обговорювала актуальні наукові та практичні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах економічного спаду та військової агресії.
Професор Віталій Зянько на форумі порушив проблему діалектичних суперечностей національної інноваційної системи

25 листопада 2015 року кафедра фінансів і кредиту Львівської комерційної академії проводить VI всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України».
Тези для участі у конференції необхідно подати до 6 листопада 2015 року. З вимогами до оформлення тез доповідей можна ознайомитися тут

12 березня 2015 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ XLIV регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.  У секції взяли участь 55 осіб.
Програма роботи секції фінансів
Кращими визнані такі 5 студентських доповіді усасників конференції:
- Скибчук Олександра Іванівна гр. МОф-14м;
- Дрозд Ірина Василівна гр. МОф-11б;
- Гайдей Марія Олександрівна гр. МОф-11б;
- Ковбасюк Анастасія Миколаївна гр. МОф-13мс;
- Тесьолкіна Аліна Олександрівна гр. МОф-13мс.
Названим студентам необхідно в тижневий термін подати тези своїх доповідей в ауд. 2214 або 2222. Тези доповіді мають бути ретельно вичитані і перевірені науковим керівником. Вимоги до тез див. тут.

20 лютого 2015 року відбудеться науково-практична інтернет-конференція «Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів», яку проводить кафедра фінансів і кредиту Львівської комерційної академії.
Тези приймаються до 19 лютого 2015 року. З вимогами до оформлення тез доповідей можна ознайомитися тут

13 – 14 березня 2014 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ XLIІІІ регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.  У секції взяли участь 52 особи.
Програма роботи секції фінансів

Кращими студентськими доповіддями конференції визнані такі:
Грибіник Олександра Миколаївна, МОф-13м;
Москаленко Ірина Сергіівна, МОф-10;
Скибчук Олександра Іванівна, МОф-10;
Тімофєєв Максим Миколайович, МОф-13сп;
Червінька Лідія Миколаївна, МОф-10.

15-16 травня 2014 року на кафедра банківської справи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та аспірантів «Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектора України». Докладна інформація тут

24-28 березня 2014 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2014: Економіка». Докладна інформація тут

21 лютого 2014 року кафедра фінансів провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів та студентів «ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА».    Подробиці на сайті міністерства освіти і науки України
Програма конференції
Інформаційний лист
Матеріали конференції

21–22 березня 2013 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ XLII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів
Доповіді, рекомендовані до друку, і вимоги до оформлення тез

1 березня 2013 року кафедра фінансів провела ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію  «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».  Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференції

14 – 15 березня 2012 року о 14:15, в ауд. 2224 відбулося засідання секції ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ XLI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів та кредиту

1 березня 2012 року кафедра фінансів провела І Міжнародну науково-практичну конференцію  «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень».
Програма конференції
Матеріали конференції

10 – 11 березня 2011 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ XL регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів та кредиту

10 – 11 березня 2010 року о відбулося засідання секції ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ XХХІХ регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів та кредиту

18 березня 2009 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ XХХVІII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів та кредиту

19-20 березня 2008 року відбулося засідання секції ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ XХХVІI регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області.
Теми доповідей по секції фінансів та кредиту

 

 

 

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація