Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Про спеціальність та освітні програми PDF Print
Thursday, 07 February 2013 14:47

Спеціальність та освітньо-професійна програма, за якою кафедра здійснює підготовку та випуск І (бакалаврського) рівня вищої освіти:

галузь знань 07 Управління та адміністрування :
спеціальність 073 Менеджмент : 

освітньо-професійна програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

перелік компонентів підготовки бакалавра - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності
List of components of educational-professional program - Management of financial and credit activity - of the first (bachelor) level of higher education

Спеціальність та освітня програма, за якою кафедра здійснює підготовку та випуск ІІ (магістерськогорівня вищої освіти::

галузь знань 07 Управління та адміністрування :
спеціальність 073 Менеджмент :

освітньо-професійна програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності;

перелік компонентів підготовки магістра - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

Спеціальність та освітня програма, за якою кафедра здійснює підготовку та випуск ІІІ (освітньо-науковогорівня вищої освіти
підготовка доктора філософії

галузь знань 07 Управління та адміністрування :
спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності поєднує в собі спеціальність МЕНЕДЖМЕНТ  і спеціалізацію ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА КРЕДИТ.

Кафедру очолює випускник економічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України,
Зянько Віталій Володимирович

Одержавши диплом бакалавра чи/і магістра за спеціальністю "менеджмент" за освітньо-професійною програмою (спеціалізацією) "фінансово-кредитна діяльність" ви отримаєте фах "ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА", що дозволяє  працювати як на посаді фінансиста, банкіра та страховика на будь-якому підприємстві, установі чи організації, а також стати професійним керівником - менеджером, чи бути підприємцем 

Кафедра фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ є єдиною на Вінниччині, яка готує не просто фахівців, що розуміються у сутності фінансово-кредитних відносин, а менеджерів, - які до того ж управляють фінансовими, кредитними та грошовими потоками

ПЕРЕВАГИ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ:

  • менеджер з фінансово-кредитної діяльності (фінансовий менеджер) незамінний на будь-якому підприємстві, незалежно від сфери діяльності (виробнича, посередницька чи торговельна діяльність, фінансова установа (банк), кредитна спілка, страхова компанія тощо), розміру (мала, середня чи велика фірма, міжнародна компанія чи вітчизняне підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність) та форми власності та господарювання (ПАТ, ПрАТ, ТОВ, ПП, ДП тощо).
  • Наші випускники успішно працюють на посадах вищого та середнього управлінського персоналу підприємств та організацій різних форм власності, у науково-дослідних установах та вищих закладах освіти, у кредитно-банківській та фінансовій системі, страхових компаніях, податковій адміністрації, приватними підприємцями тощо.

Ближче познайомитися із нашими вихованцями - студентами та випускниками, Ви можете на сторінці кафедри у facebook: https://www.facebook.com/fim.vntu/

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Чи можливо, навчаючись за спеціалізацією "Менеджмент фінансово-кредитної діяльоісті" паралельно вивчати на факультеті англійську мову з отриманням відповідного сертифіката?

Так, за бажанням студент спеціалізації "Менеджмент фінансово-кредитної діяльності" може впродовж навчання на бакалавраті поглиблено вивчати англійську мову, а по закінченню навчання отримати відповідний сертифікат.

Що таке програма "подвійний диплом", запроваджена у ВНТУ і хто отримує право навчатися за цією програмою?


Увсі студенти кафедри фінансів та інноваційного менеджменту мають можливість за бажанням, відразу після вступу в магістратуру, взяти участь у програмі академічної мобільності студентів «Подвійний диплом» за укладеною угодою про співпрацю між ВНТУ і Люблінською Політехнікою. Паралельно навчаючись у ВНТУ і Польщі студенти отримують два дипломи -€“ Український (магістра) та Польський (магістра). Оскільки навчання у Люблінській Політехніці вимагає знання польськолї мови, то консульство Польщі організовує курси польської мови у ВНТУ.

Чи є можливість після закінчення навчання в магістратурі продовжити ннавчання в аспірантурі з наступною підготовкою дисертації доктора філософії?

Так, в університеті є Інститут магістратури, аспірантурири та докторантури, де мають можливість навчатися всі бажаючі, які мають диплом магістра, і не лише випускники ВНТУ, а й інших ВЗО, які вдало склали вступні іспити.

 

Випускники кафедри

P1010015.JPG
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація