Кафедра фінансів

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Українська
Дисципліни закріплені за кафедрою ФІМ PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:14

Галузь знань 07 Управління та адміністрування :
Спеціальність 073 Менеджмент :
Освітньо-професійна програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

Дисципліни І (бакалаврського) рівня вищої освіти:

1 Нормативні навчальні дисципліни

 1. Бухгалтерський облік
 2. Мікроекономіка  Мікроекономіка (навч. посібник)
 3. Управління інноваціями
 4. Фінанси підприємства Фінанси підприємства (навч. посібн. Частина 1Частина .2; Практикум)
 5. Фінанси, гроші та кредит

2 Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 За вибором ЗВО

 1. Банківський менеджмент Банківський менеджмент (навч. посібник)
 2. Бюджетна система
 3. Вступ до фаху
 4. Історія фінансової думки
 5. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 
 6. Фінансовий аналіз та звітність Фінансовий  аналіз та звітність (практикум)
 7. Фінансові основи організації власного бізнесу

2.1 Вільного вибору студента

 1. Державний кредит
 2. Основи ведення сучасного бізнесу
 3. Управління ризиками та страхування
 4. Фінансова та біржова діяльність

Дисципліни ІІ (магістерського) рівня вищої освіти:

     1 Нормативні навчальні дисципліни

 1. Інноваціне підприємництво  Інноваційне підприємництво (монографія) 

2 Вибіркові навчальні дисципліни

2.1 За вибором ЗВО

 1. Міжнародні розрахунки та валютні операції
 2. Міжнародні фінанси
 3. Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві

2.1 Вільного вибору студента

 1. Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності
 2. Ринок фінансових послуг
 3. Організація міжнародного кредитування

Дисципліни ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
(підготовки доктора філософії)

1. Цикл професійної підготовки

 1. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення
 2. Методологія і організація наукових досліджень
 3. Сучасні теорії конкурентоспроможності
 4. Управління людським капіталом
 5. Управління ризиками

2. Цикл спеціальних дисциплін

 1. Комунікативний менеджмент
 2. Теорія сталого економічного розвитку
 

Випускники кафедри

PA044845.JPG
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація