Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Силабуси дисциплін кафедри ФІМ PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:14

Кафедра здійснює підготовку і випуск здобувачів вищої освіти:
із галузі знань 07 Управління та адміністрування : 
Спеціальності 073 Менеджмент :
за освітньо-професійною програмою - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності

Дисципліни І (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов'язкові компоненти 

Загальні:

1.1 Історія та культура України (1 курс)
1.2 Українська мова за професійним спрямуванням (1 курс)
1.3 Основи метрології, стандартизації та управління якістю (1 курс)
1.4 Етика та психологія ділових відносин (1 курс)
1.5 Вища математика (1курс)
1.6 Іноземна мова за професійним спрямуванням (1,2 курс)

1.7. Історія Української культури (2 курс)
1.8 Управління якістю, стандартизація та сертифікація (2 курс)
1.9 Філософія (2 курс)
1.10 БЖД та основи охорони праці (2,3 курс)

1.11. Екологія та основи біобезпеки та біоетики (3 курс)

1.12 Політологія (4 курс)

                Професійні:

1.13 Вступ до фаху (1курс)
1.14 Інформаційні системи і технології (1курс)
1.15 Основи економічної теорії (1курс)
1.16 Основи науково-дослідної роботи (1курс
1.17 Макроекономіка (1курс)
1.18 Мікроекономіка  Мікроекономіка (навч. посібник) (1курс)
1.19 Бухгалтерський облік (1курс)
1.20 Історія фінансової думки (1курс)
1.21 Статистика (2курс)
1.22 Фінанси, гроші та кредит (2курс)
1.23 Бюджетна система (2курс)
1.24 Фінансові основи організації власного бізнесу (2курс)
1.25 Менеджмент та управління персоналом (3 курс)
1.26 Стратегічне управління (3 курс)
1.27 Аудит (3 курс)
1.28 Міжнародні економічні відносини (3 курс)
1.29 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3 курс)
1.30 Економетрія (3 курс)
1.31 Фінансовий аналіз та звітність   Фінансовий  аналіз та звітність (практикум)  (3,4 курс)
1.32 Самоменеджмент (4 курс)
1.33 Операційний менеджмент (4 курс)
1.34 Адміністративний менеджмент (4 курс)
1.35 Контролінг (4 курс)
1.36 Логістика (4 курс)
1.37 Управління інноваціями (4 курс)
1.38 Банківський менеджмент   Банківський менеджмент (навч. посібник)  (4 курс)

Вибіркові компоненти 

2 курс:
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 
2  Фінансова та біржова діяльність
Державний кредит 
Основи ведення сучасного бізнесу

4 курс:

Управління ризиками та страхування
 Управління фінансовими та інноваційними ризиками

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ВСІХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

1  Основи ведення сучасного бізнесу (3 курс) Презентація 
Інноваціне підприємництво (4 курс) Презентація

Дисципліни ІІ (магістерського) рівня вищої освіти:

Обов'язкові компоненти

       Загальні

 
        Професійні
 

Вибіркові компоненти

1А Ринок фінансових послуг
1Б Банківські операції

 Економічна діагностика фінансово-кредитної діяльності
 Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

 Організація міжнародного кредитування
 Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

4А Управління фінансовими та інноваційними ризиками 
4Б 
Податкова система

Дисципліни ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:
(підготовки доктора філософії)

Обов'язкові компоненти        

       Загальні:

1.1.Філософсько-світоглядні засади сучасної науки й цивілізації
1.2 Іноземна мова наукового спрямування
1.3 Сучасні педагогічні технології у закладах вищої освіти
1.4 Математичне моделювання в наукових дослідженнях

Професійні

1.5 Методологія і організація наукових досліджень
1.6 Теорії організації
1.7 Сучасні парадигми та ефективність міжнародного менеджменту
1.8 Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення
1.9 Управління проектами та програмами

1.2.2. Сучасні теорії конкурентоспроможності (вступ 2019)

Вибіркові компоненти

1.Трансфер технологій та комерціалізація інтелектуальних продуктів
2.Етика й раціональність в науковому дослідженні
2 Управління ризиками
3.Управління потенціалом підприємства

2.2.2.1.1. Управління людським капіталом (вступ 2019)
2.2.2.1.2. Управління ризиками (вступ 2019)

2.2.2.2.1. Комунікативний менеджмент (вступ 2019)
2.2.2.2.2. Теорія сталого економічного розвитку (вступ 2019)

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація