Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Правила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2019 році PDF Print
Sunday, 10 February 2013 21:08

Кафедра фінансів та інноваційного менеджменту (ФІМ) є випусковою 
з галузі знань 07 Управління та адміністрування : спеціальності 073 Менеджмент :

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за освітньою програмою / спеціалізацією: 
- "менеджмент фінансово-кредитної діяльності";

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за освітніми програмами / спеціалізаціями:
- "менеджмент фінансово-кредитної діяльності".

 

Правила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2019 році див. тут

Докладніше про вступ на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру див. нижче

ВСТУП - 2019
на бакалаврат 

для здобуття спеціальності 073 - Менеджмент
(освітня програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

ВСТУП - 2019
в магістратуру 

для здобуття спеціальності 073 - Менеджмент
(освітня програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

на основі ступеня бакалавра (будь-якої спеціальності: менеджери, медики, педагоги, інженери, аграрії, юристи, військові тощо):

1-й етап - реєстрація:

Зареєструватись в деканаті ФМІБ (факультету Менеджменту та інформаційної безпеки – ауд. 2315).

Реєстрація 13.05÷03.06.2019.

Для реєстрації необхідно:

1) заява (пишеться в деканаті);

2) копія 1-ї сторінки паспорта;

3) одне фото 3х4.

2-й етап - реєстрація на ЗНО:

Приймальна комісія ВНТУ реєструє Вас (на основі Вашої заяви) в базі ЗНО. Після 04.06.19 знову звернутись в деканат і отримати атрибути доступу до бази ЗНО: пін-код та екзаменаційний лист.

Через Інтернет самостійно зайти в базу ЗНО (у створений для Вас приймальною комісією ВНТУ індивідуальний кабінет), використавши пін-код та номер екзаменаційного листа. З бази отримати інформацію про те, де Ви маєте здавати ЗНО з іноземної мови.

3-й етап - здача ЗНО:

У встановлений день та час і у визначене  місце з’явитись для здачі ЗНО.

День здачі ЗНО з іноземної мови – 02.07.19.

При собі мати:

1) екзаменаційний лист;

2) документ, що посвідчує особу (паспорт);

3) запрошення-перепустку (очевидно, надійде Вам поштою???).

4-й етап - подача документів

на вступ в магістратуру за спеціальністю 073- Менеджмент

(освітня програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності):

До 05.07.19 подати наступні документи:

1) заява (пишеться в деканаті; обов’язково вказати обрану Вами освітню програму підготовки!);

2) диплом і додаток до диплома - оригінал і 2-і копії;

3) 2-і копії паспорта;

4) 2-і копії індивідуального кода;

5) 4-и кольорові фото 3х4.

6) результати ЗНО з іноземної мови (місце реєстрації на ЗНО не має значення)

5-й етап - здача фахового випробування зі спеціальності у ВНТУ:

Фахове вступне випробування буде проведене на факультеті МІБ у ВНТУ
05 липня - 26 липня 2019 року (конкретна дата на сайті ВНТУ – «Довідка абітурієнта»: рубрика «Вступ до магістратури – розклад вступних випробувань»;  там же рубрика «Програми вступних випробувань»).

P.S: оригінали документів можна подати після зарахування.

ВСТУП - 2019
у магістратуру 

для здобуття спеціальності 073 - Менеджмент
(освітня програма - Менеджмент фінансово-кредитної діяльності)

на основі ступеня спеціаліста або магістра (будь-якої спеціальності: медики, педагоги, інженери, аграрії, юристи, військові тощо):

1-й етап - подача документів:

Подати документи в деканат ФМІБ (факультету Менеджменту та інформаційної безпеки – ауд. 2315).

Документи приймаються до 25.06.2019.

Перелік необхідних документів:

1) заява (пишеться в деканаті; обов'язково вказати обрану Вами освітню програму підготовки!);

2) диплом і додаток до диплома - оригінал і 2-і копії;

3) 2-і копії паспорта;

4) 2-і копії індивідуального кода;

5) 4-и кольорові фото 3х4.

2-й етап - здача єдиного вступного іспиту з іноземної мови:

Спеціалісти та магістри здають єдиний вступний іспит з іноземної мови – 02.07.19 у ВНТУ (детальніша інформація в деканаті).

Тобто, ЗНО з іноземної рови здавати не потрібно

3-й етап - здача фахового випробування зі спеціальності у ВНТУ:

Фахове вступне випробування буде проведене на факультеті МІБ у ВНТУ
05 липня - 26 липня 2019 року. (конкретна дата на сайті ВНТУ – «Довідка абітурієнта»: рубрика «Вступ до магістратури – розклад вступних випробувань»;  там же рубрика «Програми вступних випробувань»).

P.S: оригінали документів можна подати після зарахування.

Тел. для довідок ‎097-513-76-69.

ВСТУП - 2019
в аспірантуру 

для здобуття спеціальності 073 - Менеджмент (економічні науки)

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом у два етапи:

перший етап: – прийом заяв та документів від вступників розпочинається 22 липня;

– прийом заяв закінчується 16 серпня о 17.00;

– конкурсне зарахування — 13 вересня;

другий етап (тільки на умовах контракту):

– прийом заяв та документів від вступників розпочинається 03 січня 2020 р.;

– прийом заяв закінчується 31 січня 2020 р. о 17.00;

 – конкурсне зарахування — 14 лютого 2020 р.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора Університету такі документи:

• заяву: - з візами передбачуваного наукового керівника і гаранта відповідної освітньої програми та згодою про обробку персональних даних;

• особовий листок з обліку кадрів;

• список опублікованих наукових праць і винаходів вступника (вступники в аспірантуру до списку додають копії праць);

• вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового;

• копію дійсного сертифікату, що підтверджує знання іноземної мови (або англійської, або німецької, або французької) не нижче рівня B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);

• медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (особами, які є випускниками Університету у поточному році чи працівниками Університету довідка не подається);

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплома);

• копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);

• копію документа, що засвідчує особу та громадянство та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорта у вигляді ID картки)

• копію військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних);

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

• копію трудової книжки, завірена за місцем роботи (за наявності);

• 2 фотокартки (3х4);

• 30 аркушів паперу (формат А4).

Паспорт та диплом магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних) пред’являються вступником особисто.

Строки проведення вступних випробувань:

у першому етапі – з 27 серпня по 11 вересня 2019 р.; рейтинговий список вступників та рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді ІнМАД і офіційному веб-сайті Університету не пізніше 12.00 години 13 вересня;

у другому етапі – з 05 лютого 2020 р. по 12 лютого 2020 р.; рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді ІнМАД і офіційному веб-сайті Університету не пізніше 12.00 години 17 лютого 2020 р.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 - вступного іспиту зі спеціальності;

- вступного іспиту з іноземної мови.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Тел. для довідок ‎097-513-76-69.

 

Випускники кафедри

КАЛАГУРЯНУ_1.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація