Кафедра фінансів

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Українська
Посібники, монографії PDF Print
Thursday, 14 March 2013 18:59

  Навчальні посібники викладачів кафедри фінансів

 1. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / [За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c.
 2. Зянько В.В., Банківський менеджмент : навчальний посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова.  2-ге вид., доп.  Вінниця : ВНТУ, 2018. 126 с.
 3. Зянько В.В. Міжнародні розрахункові та валютні операції: курс лекцій.
 4. Фурик В. Г. Фінанси підприємств : практикум / Фурик В. Г., Зянько В. В., Вальдшмідт І. М.  Вінниця : ВНТУ, 2017.  87с
 5. Зянько В.В. Фінанси підприємств. Частина І : навч. посіб. / Зянько В.В., Фурик В.Г., Вальдшмідт І.М. - Вінниця, ВНТУ, 2016. - 126 с.
 6. Зянько В.В. Фінанси підприємств. Частина 2 : навч. посіб. / Зянько В.В., Фурик В.Г., Вальдшмідт І.М. - Вінниця, ВНТУ, 2016. - 144 с.
 7. Зянько В.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / В. В. Зянько, С. В. Крива. - Вінниця : ВНТУ, 2015.€“ 175 с.
 8. Зянько В.В. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник./ В.В. Зянько, Н.О. Коваль, Т.О. Журко. - В інниця: ВНТУ, 2014. - 143с.
 9. Зянько В.В., Фурик В.Г., Єпіфанова І.Ю. Методичний посібник для складання держіспиту та виконання дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент організацій». Методичний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 89 с.
 10. Зянько В.В. Основи мікроекономіки: Навчальний посібник для ВНЗ -€” Вид. 2-е, перероб. и доп. -€” К. :  Видавничий дім «Слово», 2009.-€“ 345 с. (З грифом Міністерства освіти і науки України).
 11. Стасюк Н.Л. Фінанси: Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. -€“ 256 с.
 12. Зянько В.В., Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз і звітність. Практикум. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2008. -€“ 83 с.
 13. Зянько В.В., Коваль Н.О., Тептя О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2007.-€“ 148 с.
 14. Фурик В.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2006. -€“ 132 с.
 15. Зянько В.В., Журко Т.О. Бакалаврська дипломна робота менеджера-економіста: методологія та практика виконання. Навчальний посібник /Зянько В.В., Журко Т.О., Небава М.І., Чалюк П.В.,€“ Вінниця: ВНТУ, 2005. -€“ 101 с.
 16. Зянько В.В., Тептя О.В. Банківська справа: Навчальний посібник. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2004. -€“ 113 с.
 17. Зянько В.В. Загальний курс теоретичної економіки: Навчальний посібник /В.В. Зянько, М.І. Небава, А.В. Сірко. Вінниця: ВДТУ, 2002. -€“ 252 с.
 18. Зянько В.В. Основи мікроекономіки: Навчальний посібник. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. -€“ 272 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 19. Зянько В.В. Основи економіки: вузлові питання: Навчальний посібник /В.В. Зянько В.В., М.І. Небава, А.В. Сірко. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. -€“ 247 с.
 20. Коваль Н.О. Практикум до проведення занять з дисципліни «Банківська справа» /Коваль Н.О., Козловський О.В. Вінниця: ВДТУ, 2001. -€“ 110с.
 21. Зянько В.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 1998. -€“ 212 с.
 22. Фурик В.Г. Збірник завдань і задач з дисциплін «Фінанси і кредит», «Фінанси підприємств». Вінниця: ВДТУ, 1999.

Мнографії викладачів кафедри фінансів

 1. Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транзитивних змін економіки України. Монографія / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова, В.В. Зянько. -€“ Вінниця : ВНТУ, 2015.-€“ 172 с.
 2. Єпіфанова І.Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств :  монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. -€“ Вінниця : ВНТУ, 2011. -€“ 188 с.
 3. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. Монографія / В.В. Зянько.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. -€“ 397 с.
 4. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку. Монографія / В.В. Зянько.€“ Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.€ -“ 263 с.
 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація