Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Оголошення PDF Print

До уваги студентів груп МФК-13б та МФК-15мс (заочної форми навчання)
та груп МОф-14б та МОф-16мс (денної форми навчання)!

Вчена рада ВНТУ 30 листопада 2017 року (протокол №4) затвердила
спеціалізацію (освітню програму і навчальний план) "менеджмент фінансово-кредитної діяльності"
і кафедру фінансів та інноваційного менеджменту як випускову за цією спеціалізацією
за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і "магістр".

Отож, Ви тепер маєте можливість продовжити навчання у магістратурі за однією з найперспективніши економічних спеціалізацій в Україні - "менеджмент фінансово-кредитної діяльності"

Загалом усі студенти бакалаврату (включаючи бакалаврів неекономічних спеціальностей) тепер можуть продовжити навчання у магістратурі на какфедрі фінансів та інноваційного менеджменту (ФІМ) за спеціалізацією - "менеджмент фінансово-кредитної діяльності"

Заяви можна подавати в деканат факультету менеджменту та інформаційної безпеки (ауд. 2315) відразу після захисту бакалаврських робіт.
З усіх питань стосовно навчання звертайтесь на кафедру фінансів та інноваційного менеджменту (ауд. 2222)
та за телефоном: 097-513-76-69.

(Додатково; кафедра фінансів та інноваційного менеджмету стала випусковою також за ОКР "магістр" спеціалізацією "менеджмент підприємств, організацій і установ")

Здобути ступінь

бакалавра та магістра з менеджменту

та отримати спеціалізацію

«Менеджмент фінансово-кредитної діяльності»

запрошує

кафедра фінансів та інноваційного менеджменту

Факультету менеджменту та інформаційної безпеки

Вінницького національного технічного університету

 

Навчання: —  денна та заочна форми

Спеціальність 073 – «Менеджмент».

Освітньо-професійна програма – «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності».

 

Прийом документів  з 2 по 26 липня 2018 року

 

Приймальна комісія Вінницького національного технічного університету працює за адресою: 21021, Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 95
Корпус №1   кімн. 1120.

Телефон приймальної комiсiї: (0432) 466-667

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

З усіх питань щодо вступу на спеціальність 073 – менеджмент та спеціалізацію «менеджмент з фінансово-кредитної діяльності» звертайтеся за телефоном 097-513-76-69 чи надсилайте лист на e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту –
Віталій Володимирович Зянько
.

 

 

 

ГРАФІК* у графіку можливі зміни (стежте за сайтом)
попереднього захисту та захисту магістерських квуаліфікаційних робіт
(денна і заочна форми навчання)

день

група

Дата

час

Ауд.

№ випускної роботи

Попередній захист магістерських кваліфікаційних робіт
пнд МОф-16м (денна) 15.01.2018 9.00-12.30 2214
вт МОф-16м (денна) 16.01.2018 10.00-12.30 2214
вт МФК-16м (заочна) 16.01.2018 9.00-10.0 2214
Захист магістерських кваліфікаційних робіт
вт МОф-16м (денна) 16.01.2018    
ср МОф-16м (денна) 17.01.2018 9.00 2224
пнд МФК-16м (заочна) 22.01.2018 9.00 2224
чт Резервний день 25.01.2018 10.00 2231

ГРАФІК* у графіку можливі зміни (стежте за сайтом)
захисту переддипломної практики студентів бакалаврату (заочна форма),
захисту переддипломної практики та
попереднього захисту та захисту бакалаврських дипломних робіт
(заочна форма)

день

група

Дата

час

Ауд.

№ випускної роботи

Захист виробничої переддипломної практики
пнд
МФК-13б; МФК-15мс
22.12.2017
9.00-11.00
2214
1-19
Попередній захист бакалаврських дипломних робіт
ср
МФК-13б; МФК-15мс
17.01.2018
9.00-12.30
2214
1-10
чт
МФК-13б; МФК-15мс
18.01.2018
9.00-12.30
2214
11-19
Захист бакалаврських дипломних робіт
вт
МФК-13б; МФК-15мс
23.01.2018
9.00
2224
1-12
ср
МФК-13б; МФК-15мс
24.01.2018
9.00
2224
13-19
чт
Резервний день
25.01.2018
10.00
2231

На попередній захист випускних робіт подаються такі матеріали:

  1. Завершена випускна робота (але не обов€™язково переплетена!), підписана дипломником, науковим керівником і рецензентом із зазначенням всіх дат.
  2. Відгук на роботу, підписаний керівником, у якому обов€™язково має бути відзначено хід написання роботи (коли був затверджений план, коли подавались на перевірку окремі розділи), вказані недоліки роботи та виставлена оцінка.
  3. Рецензія на роботу, підписана рецензентом. Підпис рецензента, який не працює у ВНТУ, має бути завірений канцелярією установи, де працює рецензент. У рецензії обовязково має бути виставлена оцінка за роботу.
  4. Компакт-диск випускної роботи, починаючи з титульної сторінки і завершуючи графічним матеріалом та формами фінансової звітності, записаний у в текстовому редакторі Microsoft Word. Приклад напису на компакт-диску наведено нижче.
  5. ƒƒПрезентація випускної роботи під час її захисту. Презентація виконується у редакторі Microsoft Office PowerPoint. Презентація повинна зайняти 8-10 хв.€“ це 10-15 слайдів, на яких, як правило подаються: назва теми, мета і завдання дослідження, наукова новизна (якщо є), важливі визначення, схеми, графіки, таблиці (в основному з аналітичної частини роботи), пропозиції та рекомендації автора, що випливають з дипломного дослідження, публікації автора за темою дипломного дослідження.
  6. Підготовлений виступ на захисті (на 8-10 хв.).

Для демонстрації слайдів кожна група студентів, що захищаються в один день, повинна мати ноутбук, на який завчасно потрібно записати файли з презентацією (файли можна взяти у зав. кафедри після попереднього захисту роботи).

                            

ƒ‚ƒ‚

 

Випускники кафедри

499.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація