Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Магістерська кваліфікаційна робота PDF Print
Thursday, 14 March 2013 20:08

Магістерська кваліфікаційна робота

Основні дати для заповнення при оформленні випускної роботи:

1. Підстава для виконання магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)

наказ №254 по ВНТУ від «02 жовтня 2019 р. про затвердження теми МКР.

Затвердження завдань до магістерських кваліфікаційних робіт студентів денної і заочної форми навчання - 8 жовтня 2019 року.

Видача завдання науковим керівником й отримання його студентом - 8 жовтня 2019 року.

Затвердження технічних завдань до магістерських кваліфікаційних робіт студентів денної і заочної форми навчання - 15 жовтня 2019 року.

Графік
захисту та попереднього захисту
магістерських кваліфікаційних робіт
(денна форма навчання)

день

група

Дата

час

Ауд.

№ випускної роботи

Попередній захист магістерських кваліфікаційних робіт
пнд МФК-18м  02.12.2019 9.00-12.30 2214 1-6
вт МФК-18м 03.12.2019 9.00-12.30 2214 7-11
         
Захист магістерських кваліфікаційних робіт
вт МФК-18м 10.12.2019 14.00 2224 1-6
ср МФК-18м  11.12.2019 14.00 2224 7-11
         
вт Резервний день 17.12.2019 10.00 2231
 

На попередній захист випускних робіт
подаються такі матеріали:

Завершена випускна робота (але не обов'язково переплетена!), підписана дипломником, науковим керівником і рецензентом  із зазначенням всіх дат.

  1. Відгук на роботу, підписаний керівником, у якому обов'язково має бути відзначено хід написання роботи (коли був затверджений план, коли подавались на перевірку окремі розділи), вказані недоліки роботи та виставлена оцінка.
  2. Рецензія на роботу, підписана рецензентом. Підпис рецензента, який не працює у ВНТУ, має бути завірений канцелярією установи, де працює рецензент. У рецензії обов’язково має бути виставлена оцінка за роботу.
  3. Компакт-диск випускної роботи, починаючи з титульної сторінки і завершуючи графічним матеріалом та формами фінансової звітності, записаний у в текстовому редакторі Microsoft Word. Приклад напису на компакт-диску наведено нижче.
  4.  Презентація випускної роботи під час її захисту. Презентація виконується у редакторі Microsoft Office PowerPoint. Презентація повинна зайняти 8-10 хв. – це 10-15 слайдів, на яких, як правило подаються: назва теми, мета і завдання дослідження, наукова новизна (якщо є), важливі визначення, схеми, графіки, таблиці (в основному з аналітичної частини роботи), пропозиції та рекомендації автора, що випливають з дипломного дослідження, публікації автора за темою дипломного дослідження.
  5. Підготовлений виступ на захисті (на 8-10 хв.).

Для демонстрації слайдів кожна група студентів, що захищаються в один день, повинна мати ноутбукна який завчасно потрібно записати файли з презентацією (файли можна взяти у зав. кафедри після попереднього захисту роботи).

alt

 

 

 

Випускники кафедри

PB190849.JPG
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація