Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Дипломна робота спеціаліста PDF Print
Thursday, 14 March 2013 20:08

Дипломна робота спеціаліста

Основні дати для заповнення при оформленні випускної роботи:

1. Підстава для виконання дипломної роботи спеціаліста (ДРС) / денна і заочна форми навчання/

наказ №8 по ВНТУ від «16» січня 2017 р. про затвердження теми ДР.

Затвердження завдань до дипломних робіт завідувачем кафедри 24 січня 2017 року.

Видача завдання науковим керівником й отримання його студенто숓 25 січня 2017 року.

Затвердження технічних завдань до дипломних робіт завідувачем кафедри €“ 31 січня 2017 року.

На попередній захист дипломних робіт спеціаліста
подаються такі матеріали:

  1. Завершена дипломна робота (але не обов'€™язково переплетена!), підписана дипломником, науковим керівником і рецензентом  із зазначенням всіх дат.
  2. Відгук на роботу, підписаний керівником, у якому обов'€™язково має бути відзначено хід написання роботи (коли був затверджений план, коли подавались на перевірку окремі розділи), вказані недоліки роботи та виставлена оцінка.
  3. Рецензія на роботу, підписана рецензентом. Підпис рецензента, який не працює у ВНТУ, має бути завірений канцелярією установи, де працює рецензент. У рецензії обов'€™язково має бути виставлена оцінка за роботу.
  4. Компакт-диск дипломної роботи, починаючи з титульної сторінки і завершуючи графічним матеріалом та формами фіннсової звітності, записаний у в текстовому редакторі Microsoft Word.
  5. Звітні документи (форми 1, 2 та ін.) у паперовому вигляді.
  6. Компакт-диск презентації дипломної роботи під час її захисту. Презентація виконується у редакторі Microsoft Office PowerPoint. Презентація повинна зайняти 8-10 хв. - це 7-10 слайдів, на яких, як правило подаються: назва теми, мета і завдання дослідження, наукова новизна (якщо є), важливі визначення, схеми, графіки, таблиці (в основному з аналітичної частини роботи), пропозиції та рекомендації автора, що випливають з дипломного дослідження, публікації автора за темою дипломного дослідження.
  7. Підготовлений виступ на захисті (на 8-10 хв.).

Для демонстрації слайдів кожна група студентів, що захищаються в один день, повинна мати ноутбук, на який завчасно потрібно записати файли з презентацією (файли можна взяти у зав. кафедри після попереднього захисту роботи).

 

Випускники кафедри

PA032610.JPG
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація