Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Бакалаврська дипломна робота PDF Print
Thursday, 14 March 2013 20:08

Бакалаврська дипломна робота

Увага студетів заочної форми навчання: гр. Мз-17бз, МФКз-19мсз!
1) при заповненні календарного плану в  інд. завданні строки виконання етапів роботи потрібно брати такі, як для денної форми навчання (див. метод. вказівки до написання БДР).
2) при заповненні п. 6 "Етапи БДР і терміни їх виконання" в  тех. завданні терміни виконання потрібно брати такі, як для денної форми навчання (див. метод. вказівки до написання БДР). 

Основні дати для заповнення при оформленні випускної роботи:

1. Підстава для виконання бакалаврської дипломної роботи (БДР) (денна форма: гр. МФК-17б; заочна форма: гр. Мз-17бз, МФКз-19мсз)

наказ №64 по ВНТУ від «09» березня 2021 р. про затвердження теми БДР

Затвердження завдань до БДР завідувачем кафедри - 16 березня 2021 року.

Видача завдання науковим керівником й отримання його студентом - 16 березня 2021 року.

Затвердження технічних завдань до БДР завідувачем кафедри - 23 березня 2021 року.

Графік
попереднього захисту та захисту
БАКАЛАВРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

день

група

Дата

час

Ауд.

№ випускної роботи

Попередній захист бакалаврських дипломних робіт
пнд МФК-17б  07.06.2021 14.00 2214 1-10
вт Мз-17бз; МФКз-19мсз 08.06.2021 10.00 2214 1-10
         
Захист бакалаврських дипломних робіт
пнд МФК-17б 14.06.2021 14.00 2224 1-10
вт Мз-17бз; МФКз-19мсз 15.06.2021 12.00 2224 1-10
         
пнд Резервний день 21.06.2021 10.00 2231

Попередній захист та захист БДР відбуватиметься онлайн за посиланням: https://meet.google.com/nof-vqxc-oya

На попередній захист бакалаврських дипломних робіт подаються такі матеріали:

  1. Завершена випускна робота (але не обов'язково переплетена!), підписана дипломником, науковим керівником і рецензентом  із зазначенням всіх дат.
  2. Відгук на роботу, підписаний керівником, у якому обов'язково має бути відзначено хід написання роботи (коли був затверджений план, коли подавались на перевірку окремі розділи), вказані недоліки роботи та виставлена оцінка.
  3. Рецензія на роботу, підписана рецензентом. Підпис рецензента, який не працює у ВНТУ, має бути завірений канцелярією установи, де працює рецензент. У рецензії обов’язково має бути виставлена оцінка за роботу.
  4. Компакт-диск випускної роботи, починаючи з титульної сторінки і завершуючи графічним матеріалом та формами фінансової звітності, записаний у в текстовому редакторі Microsoft Word. Приклад напису на компакт-диску наведено нижче.
  5.  Презентація випускної роботи під час її захисту. Презентація виконується у редакторі Microsoft Office PowerPoint. Презентація повинна зайняти 8-10 хв. - це 10-15 слайдів, на яких, як правило подаються: назва теми, мета і завдання дослідження, наукова новизна (якщо є), важливі визначення, схеми, графіки, таблиці (в основному з аналітичної частини роботи), пропозиції та рекомендації автора, що випливають з дипломного дослідження, публікації автора за темою дипломного дослідження.
  6. Підготовлений виступ на захисті (на 8-10 хв.).

 

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація