Кафедра фінансів

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Українська
Дипломна робота бакалавра PDF Print
Thursday, 14 March 2013 20:08

Дипломна робота бакалавра

Необхідно до 01.11.2019 р вибрати тему з примірної тематики бакалаврських дипломних робіт, рекомендованих на 2019–2020 навчальний рік, узгодити її з науковим керівником, написати заяву на ім'я зав. кафедри і зреєструвати заяву на кафедрі ФІМ (ауд. 2222). 
З тематикою БДР можна ознайомитися у методичних вказівках на стор.13-15 , зразок заяви на стор. 51

Основні дати для заповнення при оформленні випускної роботи:

1. Підстава для виконання дипломної роботи бакалавра  (ДРБ) (денна форма навчання)

наказ №   по ВНТУ від «  » січня 2020 р. про затвердження теми ДРБ

Затвердження завдань до дипломних робіт бакалавра завідувачем кафедри -    січня 2020 року.

Видача завдання науковим керівником й отримання його студентом -   січня 2020 року.

Затвердження технічних завдань до дипломних робіт бакалавра завідувачем кафедри -   січня 2020 року.

На попередній захист дипломних робіт бакалавра
подаються такі матеріали:

 1. Завершена випускна робота (але не обов'язково переплетена!), підписана дипломником, науковим керівником і рецензентом  із зазначенням всіх дат.
 2. Відгук на роботу, підписаний керівником, у якому обов'язково має бути відзначено хід написання роботи (коли був затверджений план, коли подавались на перевірку окремі розділи), вказані недоліки роботи та виставлена оцінка.
 3. Рецензія на роботу, підписана рецензентом. Підпис рецензента, який не працює у ВНТУ, має бути завірений канцелярією установи, де працює рецензент. У рецензії обов’язково має бути виставлена оцінка за роботу.
 4. Компакт-диск випускної роботи, починаючи з титульної сторінки і завершуючи графічним матеріалом та формами фінансової звітності, записаний у в текстовому редакторі Microsoft Word. Приклад напису на компакт-диску наведено нижче.
 5.  Презентація випускної роботи під час її захисту. Презентація виконується у редакторі Microsoft Office PowerPoint. Презентація повинна зайняти 8-10 хв. – це 10-15 слайдів, на яких, як правило подаються: назва теми, мета і завдання дослідження, наукова новизна (якщо є), важливі визначення, схеми, графіки, таблиці (в основному з аналітичної частини роботи), пропозиції та рекомендації автора, що випливають з дипломного дослідження, публікації автора за темою дипломного дослідження.
 6. Підготовлений виступ на захисті (на 8-10 хв.).
  Для демонстрації слайдів кожна група студентів, що захищаються в один день, повинна мати ноутбукна який завчасно потрібно записати файли з презентацією (файли можна взяти у зав. кафедри після попереднього захисту роботи).

alt

 

Випускники кафедри

10.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація