Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Зянько Віталій Володимирович PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:02

alt

Зянько Віталій Володимирович доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Закінчив економічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У цьому ж ВНЗ захистив обидві дисертації:

у 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підприємницький інтерес та механізм його реалізації» за спеціальністю 08.01.01 економічна теорія. Науковий керівник: к.е.н.. доцент Сизоненко В.А.;

у 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці» за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки. Науковий консультант: д.е.н., професор Варналій З.С.

У 2010 році присвоєно вчене звання професора.

У 2012 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

У 2019 році пройшов стажування в Канаді (м. Торонто, Онтаріо).

У 2020 році нагороджений нагрудним знаком «За освітні та наукові досягнення»

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, фінанси, інвестиційна діяльність.

Профіль у Google Scholar

Автор та співавтор 196 наукових праць, зокрема, 6 монографій, з яких 2 одноосібні, 15 навчальних посібників, 2 методичних посібників.

Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.03 економіка та управління національним господарством.

Входить до складу редколегії наукових журналів:
«Вісник Вінницького політехнічного інституту»;
«Малий і середній бізнес (право, держава економіка);
"Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві"

Основні наукові праці.

Монографії:

Основні наукові статті у фахових і закордонних виданнях та виступи на наукових конференціях:

Дистанційні курси:

  • Дистанційний курс з дисципліни Мікроекономіка". - Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010.

Методичні вказівки:

Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності) / Уклад. : В. В. Зянько, В. В. Джеджула,  І. Ю. Єпіфанова, Л. М. Ткачук. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 63 с.

Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» / Уклад. В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. О. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2019. - 33с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «менеджмент» /  Уклад. В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 32 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 073 “ Менеджмент / Уклад. В. В. Зянько, В. В. Зянько. Вінниця : ВНТУ, 2017. 29 с.

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансовокредитна діяльність) / Уклад. В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 72 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "€œБухгалтерський облік"€ для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» / Укладачі: В.В. Зянько, І.М. Вальдшмідт. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2015. - 24 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бюджетна система України» для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» / Уклад. В. В. Зянько, О. Л. Рудковська,  В. В. Зянько, -ˆ’ Вінниця : ВНТУ, 2013. -€“ 23с

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "€œФінансова діяльність суб'€™єктів господарювання" для студентів напряму підготовки 6.030601 - €œМенеджмент організацій / Уклад.: В. В. Зянько, В. Г. Фурик, Л. І. Кроча. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 38 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "€œДілове адміністрування" для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент» / Укладачі: Зянько В.В., Т.О Журко., О.Л. Рудковська. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2013. -€“ 24 с.

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів напряму підготовки 6.030601 - «Менеджмент організацій"  /Укладачі В.В.Зянько, І.Ю. Єпіфанова. -€“ Вінниця : ВНТУ, 2011. -  34 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання курсових робіт з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності -«Менеджмент організацій» спеціалізації - «Фінансово-кредитна діяльність» / Уклад. В. В. Зянько, Т. О. Журко. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання курсових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів спеціальності - «Менеджмент організацій» спеціалізації - «фінансово-кредитна діяльність». /Уклад. В. В. Зянько, Т. О. Журко, О. Л. Рудковська. -€“ Вінниця: ВНТУ, 2011. -€“ 37 с.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "€žБанківський менеджмент"€ для студентів напряму підготовки 7.050201 - «Менеджмент організацій» зі спеціальності - «Фінансово-кредитна діяльність» /Уклад.: В.В. Зянько, Н.О. Коваль, -€” Вінниця: ВНТУ, 2006. -€” 20 с.

Метод. вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студентами напряму підготовки «Менеджмент» / / Уклад. В. В. Зянько, І. М. Вальдшмідт. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 66 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова фінансова санація та банкрутство підприємств" для студентів спеціальності 7.050201/ Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця: ВНТУ, 2008. -€“ 32 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Гроші та кредит" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0502-"Менеджмент" всіх спеціальностей. /Уклад. В. В. Зянько, І. М. Кулик, - Вінниця: ВНТУ, 2008. -€“ 45 с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк / Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 30с.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів спеціальності 7.050201/ Укладачі: В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. - Вінниця: ВНТУ, 2005. -€“ 26 с.

 
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація