Кафедра фінансів

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Українська
Єпіфанова Ірина Юріївна PDF Print
Thursday, 07 February 2013 15:05

Єпіфанова Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту (сторінка кафедри в facebook), заступник завідувача кафедри фінансів та інноваційного менеджменту з наукової та навчально-методичної роботи.

Закінчила з відзнакою Інститут менеджменту Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста з фінансово-кредитної діяльності.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
У 2014  присвоєно вчене звання "доцент" кафедри фінансів.

У 2016 р. нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України.
У 2017 р. за плідну наукову роботу нагороджено грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. 

Напрям наукової роботи – фінансове забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

Викладає курси:  "Фінансовий аналіз та звітність", "Вступ до фаху", "Управління інноваціями",  "Банківський менеджмент", "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві".

Керівник наукового гуртка при кафедрі фінансів та інноваційного менеджменту

Автор та співавтор біля 150 наукових публікацій, зокрема 12монографій, 4 статі у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 70 cтатей у фахових виданнях, в т.ч. тих, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 6 навчальних посібників та 1 методичного посібника.

Публікації

Інші (12)

1. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Коваль Н. О. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менед Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» для студентів спеціальності 073 – Менеджмент ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент фінансово-кредитної діяльності» [Текст] / уклад.: В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. О. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 32 с.
2. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент» з дисципліни «Вступ до фаху» [Текст] / yклад.: І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 32 с.
3. Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» [Текст] / уклад.: Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 44 c.
4. Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» [Текст] / уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 45 с.
5. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Стасюк Н. Л., Зянько Віт. В. Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт [Текст] : для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (спеціалізація – фінансово-кредитна діяльність) / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 72 с.
6. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління інноваціями» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 32 с.
7. Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Менеджмент» [Текст] / уклад. І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 35 с.
8. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Фурик В. Г., Стасюк Н. Л., Зянько Віт. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (фінансово-кредитна діяльність)» [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. Г. Фурик, Н. Л. Стасюк, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 60 с.
9. Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» зі спеціалізації «Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності» Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601«Менеджмент» зі спеціалізації «Менеджмент з фінансово-кредитної діяльності» /уклад. І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2013. – 30 с.
10. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Zyanko V. V., Yepifanova I. Yu. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий аналіз та звітність" для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» [Текст] / уклад. : В. В.Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 34 с.
11. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств" для студентів спеціальності 7.050201 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств" для студентів спеціальності 7.050201 [Текст] / уклад. : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2008. – 32 с.
12. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Міжнародні фінанси" для студентів спеціальності 7.050201фк [Текст] / укладачі : В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2007. – 30 с.

Книги (3)

1. Єпіфанова І. Ю. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Внутрішні джерела активізації інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія / за наук. ред. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – Розд. 5.3. – С. 174-183.
2. Єпіфанова І. Ю. Кластерний механізм зростання конкурентоспроможності економічних систем Єпіфанова І. Ю. Кластерний механізм зростання конкурентоспроможності економічних систем [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 363-371.
3. Єпіфанова І. Ю. Досвід Казахстану у реалізації кластерної політики Єпіфанова І. Ю. Досвід Казахстану у реалізації кластерної політики [Текст]/ Єпіфанова І. Ю. / Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014 - С. 282-291.

Монографії (9)

1. Дзядикевич Ю. В., Брич В. Я., Джеджула В. В., Гевко Р. Б., Гевко Б. Р., Єпіфанова І. Ю., Любезна І. В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження Організаційно-економічний механізм енергозбереження: монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с.
2. Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня : колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. К. Єлісєєва. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – C. 20-31.
3. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук, Maria Fic. – Дніпро : Пороги, 2017. – С. 33-42.
4. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Перспективи використання сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова] // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об`єднань та підприємств : кол. монографія / за заг. ред. Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – С. 178-185.
5. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій Джеджула В. В. Формування мотивації працівників промислових підприємств до впровадження інновацій [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С. 199-205. - ISВN 978-966-304-115-5.
6. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Зянько Віт. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України Зянько В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах транcформаційних змін економіки України [Текст] : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с. - ISBN 978-966-641-609-7.
7. Єпіфанова І. Ю. Кластеризація як чинник та джерело конкурентоспроможності національної економіки Кластеризація як чинник та джерело конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / [авт.-уклад. І. Ю. Єпіфанова] // Кластери в економіці України : кол. монографія / за наук. ред.. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. - С. 70-79.
8. Войнаренко М. П., Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с.
9. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств Оцінювання ефективності споживання енергетичних ресурсів промислових підприємств [Текст] / [авт.-уклад. : І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула // Стан та проблеми функціонування підприємницьких структур в умовах перманентної економіки : кол. монографія / під ред. Ю.О. Нестерук. – Умань : Сочінський М. М., 2016. – С. 97-103.

Навчальні посібники (7)

1. Зянько В. В., Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент Зянько В. В. Банківський менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 126 с.
2. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб`єктів господарювання» Джеджула В. В. Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб`єктів господарювання» [Електронний ресурс] : [[електронний навчальний посібник] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 Мбайт). - Вінниця : ВНТУ, 2017. – 86 с.
3. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В. Фінансовий аналіз та звітність Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 143 с.
4. Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент Коваль Н. О. Банківський менеджмент [Текст] : практикум / Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.
5. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : збірник тестових завдань для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 85 с.
6. Зянько В. В., Фурик В. Г., Єпіфанова І. Ю. Методичний посібник для складання держіспиту та виконання дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент організацій» Зянько В. В. Методичний посібник для складання держіспиту та виконання дипломних робіт студентів спеціальності «Менеджмент організацій» [Текст] : методичний посібник / В. В. Зянько, В. Г. Фурик, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 89 с.
7. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність Зянько В. В. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 83 с.

Статті (66)

1. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В С. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія Джеджула В. В. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №6. – С. 116-121.
2. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Іванчик Т. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств Джеджула В. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс]/Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Іванчик Т. В. //Modern Economics. - 2019. - №14. - С. 81-86
3. Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу Єпіфанова І. Ю. Інноваційний потенціал підприємства: сутність, складові та фактори впливу [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство : електронне наукове видання. – 2018. – Вип. 14. – С. 354-360. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1707-epifanova-i-yu-gladka-d-o.
4. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі Джеджула В. В. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 11. - С. 12-14.
5. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О., Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu., Hladka D. A. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку Джеджула В. В. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Економіка та суспільство. – 2018. – № 18. - С. 382-388. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/53.pdf.
6. Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu., Джеджула І. Ю., Єпіфанова І. Ю. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise Dzhedzhula V. Use of apparatus of hybrid neural networks for evaluation of an intellectual component of the energy-saving policy of the enterprise [Text] / V. Dzhedzhula , I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 126-130.
7. Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Crowdsourcing as a part of company`s intellectual capital Dzhedzhula V. V. Crowdsourcing as a part of company`s intellectual capital [Текст] / V. V Dzhedzhula, I. Yu. Yepifanova // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2(14), ч. 2. – С. 39-47.
8. Dzhedzhula V., Yepifanova I, Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies Dzhedzhula V. Methodological bases of concept formation and choice of innovative business strategies [Text] / V. Dzhedzhula, I. Yepifanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 3. – P. 51-59.
9. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств Джеджула В. В. Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова , О. Г. Цвик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. –С. 5–8.
10. Єпіфанова І. Ю., Бардадин О. А. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства Єпіфанова І. Ю. Сутність інвестиційного потенціалу підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. А. Бардадин // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 39-42.
11. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності Джеджула В. В. Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2017. - № 4. - С. 158-162.
12. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Стемблевська О. Г. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України Джеджула В. В. Особливості управління капіталом підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Інфраструктура ринку. - 2017. - Вип. 7. - С. 127-133. - Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/23.pdf.
13. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 10-14.
14. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств Джеджула В. В. Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економіка та суспільство. - 2017. - № 9. - С. 395-398. - Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9.
15. Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах Єпіфанова І. Ю. Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, вип. 2 (55). – С. 99-103.
16. Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю Єпіфанова І. Ю. Прибуток підприємств в управлінні інноваційною діяльністю [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ОНУ ім.. І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22, Вип. 5(58). – С. 117-121.
17. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Методика оцінювання прибутковості підприємства Єпіфанова І. Ю. Методика оцінювання прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. - 2017. - №12. - С. 251-254. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
18. Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону Єпіфанова І. Ю. Інвестиційний потенціал Вінницького регіону [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20. - С. 324-329. - Режим доступу: http://global-national.in.ua.
19. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі Джеджула В. В. Оцінювання ризику стратегій розвитку підприємств молочної галузі [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, М. Ю. Дзюбко // Економіка та суспільство. - 2017. - Вип. 13. - С. 428-434. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.
20. Єпіфанова І. Ю. Власний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств Єпіфанова І. Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Проблеми економіки. – 2016. – № 3. – C. 239–244.
21. Войнаренко М. П., Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності Войнаренко М. П. Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності [Текст] / М. П. Войнаренко, В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 160 (7-8). – С. 126-129.
22. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Фактори зростання прибутку підприємства Єпіфанова І. Ю. Фактори зростання прибутку підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - № 7(34). - С. 46-49.
23. Єпіфанова І. Ю., Ревенко В. С. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства Єпіфанова І. Ю. Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Ревенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 2. – С. 160-166. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr.
24. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С., Yepifanova I. Yu., Humeniuk V. S. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності Єпіфанова І. Ю. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 3. – С. 189-192. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
25. Єпіфанова І. Ю., Безрученко І. В., Паламарчук Н. О. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності Єпіфанова І. Ю. Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Безрученко, Н. О. Паламарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23, № 2. – С. 45-50.
26. Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О., Yepifanova I. Yu., Oranskaya N. O. Сутність антикризового управління підприємства Єпіфанова І. Ю. Сутність антикризового управління підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка та суспільство. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/.
27. Єпіфанова І. Ю., Дрозд І. В., Yepifanova I. Yu., Drozd I. V. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Економічний аналіз. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 71-76.
28. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu., Dzhedzhula V. V. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2016. - № 2, т. 2. - С. 22-24.
29. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Волоська Н. Р. Сутність поняття «основні засоби» Джеджула В. В. Сутність поняття «основні засоби» [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Н. Р. Волоська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. – № 4. – С. 127-131.
30. Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О., Yepifanova I. Yu., Haidei M. O. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні Єпіфанова І. Ю. Напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі в Україні [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 53-57.
31. Єпіфанова І. Ю., Стемблевська О. Г. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності оптимізації структури капіталу підприємств кондитерської галузі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, О. Г. Стемблевська // Економіка та суспільство. - 2016. - № 7. - С. 313-319. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/541-epifanova-i-yu-stemblevska-o-g.
32. Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління Єпіфанова І. Ю. Моніторинг як інструмент антикризового управління [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 2 (57), т. 2. – С. 130–139.
33. Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия Епифанова И. Ю. Механизм управления экономической устойчивостью предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, М. О. Гайдей // Оралдын Гылым Жаршысы (Уральский научный вестник) : научн.-теор. и практ. журнал. – Уральск (Казахстан), 2015. - № 11(142). – С. 53-57.
34. Єпіфанова І. Ю., Дрозд І. В., Епифанова И. Ю., Дрозд И. В. Анализ факторов, влияющих на собственный капитал предприятия Епифанова И. Ю. Анализ факторов, влияющих на структуру капитала предприятия [Текст] / И. Ю. Епифанова, И. В. Дрозд // Современный научный вестник : научн.-теор. и практ. журнал. – Белгород (Росия), 2015. - № 8(255). – С. 21-24.
35. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств Єпіфанова І. Ю. Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 69-74.
36. Єпіфанова І. Ю., Бальзан М. В., Yepifanova I. Yu, Balzan M. V. Перспективи економічного зростання промислових підприємств Бальзан М. В. Перспективи економічного зростання промислових підприємств / М. В. Бальзан, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 4. - С. 327-331.
37. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2014. - № 3, Т.1. – С. 56-59.
38. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Ефекти інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". - 2013. - Т. 18, вип. 3(1). - С. 137-139.
39. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 2, ч. 1. - С. 92-96.
40. Єпіфанова І. Ю., Нижник Ю. Л., Yepifanova I. Yu., Nizhnik Yu. L. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини Єпіфанова І. Ю. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. Л. Нижник // Економічний простір : зб. наук. праць. - № 70. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – С. 140-148.
41. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств Єпіфанова І. Ю. Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 776. – С. 249-254.
42. Єпіфанова І. Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 4. - С. 42-45.
43. Єпіфанова І. Ю. Місце фінансів у господарській діяльності підприємства Єпіфанова І. Ю. Місце фінансів у господарській діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2. – Т 2. – С. 98-101.
44. Єпіфанова І. Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств Єпіфанова І. Ю. Місце інноваційної діяльності в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 45-49.
45. Єпіфанова І. Ю., Базалицька А. В., Yepifanova I. Yu., Bazalitska A. V. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини Єпіфанова І. Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Базалицька //Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 58. - С. 172-177.
46. Єпіфанова І. Ю., Сьома О. О., Yepifanova I. Yu., Syoma O. O. Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств Єпіфанова І. Ю. Формування та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств [Текст] // І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Економічний простір: зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. - № 7. - С. 248-254.
47. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 207-211.
48. Єпіфанова І. Ю. Ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю. Eфективність інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 6. – Т. 1. – С.127-131.
49. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 30-32.
50. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". – 2012. - № 722. - С. 65-70.
51. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 2, т. 3. – С. 48-41.
52. Єпіфанова І. Ю., Цвігун А. В. Пріоритетність стратегічного підходу в системі антикризового управління персоналом Єпіфанова І. Ю. Пріорітетність стратегічного підходу в системі антикризового управління персоналом [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, А. В. Цвігун // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 50. – С. 218-224.
53. Єпіфанова І. Ю. Управління стійким розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації Єпіфанова І. Ю. Управління стійким розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобалізації [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – 2011. – № 168, ч. 1. - С. 216-219.
54. Єпіфанова І. Ю., Найчук Н. В. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах машинобудування Єпіфанова І. Ю. Антикризове управління на вітчизняних підприємствах машинобудування [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. В. Найчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259, т. 4. – С. 898-905.
55. Єпіфанова І. Ю. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств Вінниччини Єпіфанова І. Ю. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2010. – Вип. 74, ч. 2. – С. 126-132.
56. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Формування інноваційних переваг як засіб підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств Єпіфанова І. Ю. Формування інноваційних переваг як засіб підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 5, т. 3. – С. 88-91.
57. Ніколайчук М. В., Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств Ніколайчук М. В. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. В. Ніколайчук, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2010. – № 6. – Т. 3. – С. 16-20.
58. Єпіфанова І. Ю., Грабовецький Б. Є. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Використання методу Дельфі для визначення оптимальних показників оцінки ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Б. Є. Грабовецький // Статистика України. – 2009. - № 3. – С. 23-29.
59. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини Єпіфанова І. Ю. Теоретичні аспекти оптимізації ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 15–19.
60. Єпіфанова І. Ю., Лисак К. С. Рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва Єпіфанова І. Ю. Рейтингова оцінка фінансової стійкості підприємств сільськогосподарського виробництва [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, К. С. Лисак // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Вип. 5, т. ІІ. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2009. – С. 117–125.
61. Єпіфанова І. Ю., Yepifanova I. Yu. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю. Кластерна модель як напрямок підвищення ефективності інвестиційної діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2009. – № 6, т. 1. – С. 24-27.
62. Грабовецький Б. Є., Єпіфанова І. Ю. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування Грабовецький Б. Є. Моделювання ефективності формування інвестицій підприємствами машинобудування [Текст] / Б. Є. Грабовецький, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 40-43.
63. Єпіфанова І. Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини Єпіфанова І. Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний простір : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – № 23/2. – С. 282-289.
64. Єпіфанова І. Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Закордонний досвід державного регулювання інноваційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Економічна". – Донецьк, ДонНТУ, 2004. – Вип. 87. – С. 69–75.
65. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні Зянько В. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 32-36.
66. Зянько В. В., Єпіфанова І. Ю., Журко Т. О. Інвестиційна діяльність на Вінниччині : стан та умови розвитку Зянько В. В. Інвестиційна діяльність на Вінниччині : стан та умови розвитку [Текст] / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, Т. О. Журко // Вісник УДУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне, 2004. – Вип. 2(26), ч. 2. -С. 238–243.

Тези доповідей (28)

1. Єпіфанова І. Ю. Місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю Єпіфанова І. Ю. Місце прибутку в управлінні інноваційною діяльністю [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3833.
2. Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку Єпіфанова І. Ю. Стратегічне управління підприємствами за умов інноваційного розвитку [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту», Київ, 19 жовтня 2018 р. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 216-218.
3. Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств Єпіфанова І. Ю. Інноваційний маркетинг в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Д. О. Гладка // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези I Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 р. – Житомир, 2018. – С. 80-84.
4. Єпіфанова І. Ю. Стратегічні карти як важливий елемент інноваційної стратегії Єпіфанова І. Ю. Стратегічні карти як важливий елемент інноваційної стратегії [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/1824.
5. Єпіфанова І. Ю. Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Мотивація персоналу як чинник активізації інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб`єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 березня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 431-434. - Режим доступу : https://nmetau.edu.ua/file/conf.nmetau.pdf.
6. Єпіфанова І. Ю. Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Перспективи зростання залученого капіталу у фінансуванні інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. матер. наук.-практ. конференції, 26-27 жовтня 2017 р. – Київ : УДФСУ, 2017. – Т. 1. - С. 74-76.
7. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності Джеджула В. В. Напрямки мотивування працівників до інноваційної діяльності [Електронне видання] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VII Науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 29 листопада 2017 р. - Харків : НАНГУ, 2017. – С. 52-54. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Збірник_тез_29.11.17.pdf
8. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Перспективи використання сучасних форм фінансування інноваційної діяльності Джеджула В. В. Перспективи використання сучасних форм фінансування інноваційної діяльності [Текст] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конференції, Хмельницький, 2-4 черв. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 14-15.
9. Єпіфанова І. Ю. Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств Єпіфанова І. Ю. Енергозбереження як інноваційний чинник економічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/187.
10. Єпіфанова І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств власним капіталом Єпіфанова І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств власним капіталом [Текст ] / І. Ю. Єпіфанова // Економічні перспектики підприємництва в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016р., Ірпінь. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. - Т. 1. - С. 145-147.
11. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану Джеджула В. В. Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : збірник тез доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Національної академії Національної гвардії України, 17 листопада 2016 року. : електронне видання. - Харків : НАНГУ, 2016. – С. 77-78. - Режим доступу : http://nangu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Збірник_тез-Всеукраїнської-НПК_17.11.16.pdf.
12. Єпіфанова І. Ю., Дрозд І. В. Сучасний стан управління власним капіталом підприємств України Єпіфанова І. Ю. Сучасний стан управління власним капіталом підприємств України [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 130-132.
13. Єпіфанова І. Ю., Гайдей М. О. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, М. О. Гайдей // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 127-129.
14. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна стратегія в діяльності промислових підприємств Єпіфанова І. Ю. Інноваційна стратегія в діяльності промислових підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 20 лютого 2015 р. – Львів : ЛКА, 2015. – С. 124-126.
15. Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Місце іноземних інвестицій в національній економіці Єпіфанова І. Ю. Місце іноземних інвестицій в національній економіці [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Н. О. Оранська // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали підсумкової міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 25-26 грудня 2015 р. – Львів : ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 140-142.
16. Єпіфанова І. Ю., Сьома О. О. Напрями підвищення рентабельності вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Напрями підвищення рентабельності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. О. Сьома // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 249-251.
17. Єпіфанова І. Ю., Підручна І. М. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія Єпіфанова І. Ю. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства як економічна категорія [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, І. М. Підручна // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 247-249.
18. Єпіфанова І. Ю., Мельник О. В. Сутність рентабельності підприємства Єпіфанова І. Ю. Сутність рентабельності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, О. В. Мельник // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 245-247.
19. Єпіфанова І. Ю., Вітрук Ю. О. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Аналіз власного капіталу вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 243-245.
20. Єпіфанова І. Ю., Юненко С. В. Методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності Єпіфанова І. Ю. Методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, С. В. Юненко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 161-163.
21. Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність інвестиційної привабливості Єпіфанова І. Ю. Економічна сутність інвестиційної привабливості [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 159-160.
22. Єпіфанова І. Ю. Напрями активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств Єпіфанова І. Ю. Напрями активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 1 березня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 93-95.
23. Єпіфанова І. Ю., Петров Р. В. Проблеми розвитку та перспективи української біржі Єпіфанова І. Ю. Проблеми розвитку та перспективи української біржі [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. В. Петров // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 89-91.
24. Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність в системі економічного зростання підприємств Єпіфанова І. Ю. Інноваційна діяльність в системі економічного зростання підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 16-18.
25. Єпіфанова І. Ю., Осадча І. Ю. Ліквідність та платоспроможність: сутність та місце в фінансовій діяльності підприємства Єпіфанова І. Ю. Ліквідність та платоспроможність: сутність та місце в фінансовій діяльності підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Осадча // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 287-290.
26. Єпіфанова І. Ю., Вітрук Ю. О. Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємства Єпіфанова І. Ю. Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємства [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Ю. О. Вітрук // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 285-287.
27. Єпіфанова І. Ю., Щетинін З. Ю. Управління капіталом підприємств в сучасних умовах Єпіфанова І. Ю. Управління капіталом підприємств в сучасних умовах [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, З. Ю. Щетинін // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 218-219.
28. Єпіфанова І. Ю., Мамадалієв Р. К. Ризик та невизначеність в діяльності підприємств Єпіфанова І. Ю. Ризик та невизначеність в діяльності підприємств [Текст] / І. Ю. Єпіфанова, Р. К. Мамадалієв // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 березня 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 215-217.       

 

 

Випускники кафедри

6_1.jpg
До якої категорії відвідувачів сайту Ви належите?
 

Реєстрація