Зянько Віталій Володимирович Print
Thursday, 07 February 2013 15:02

Зянько Віталій Володимирович доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Закінчив економічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У цьому ж ВНЗ захистив обидві дисертації:

у 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підприємницький інтерес та механізм його реалізації» за спеціальністю 08.01.01 економічна теорія. Науковий керівник: к.е.н.. доцент Сизоненко В.А.;

у 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці» за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки. Науковий консультант: д.е.н., професор Варналій З.С.

У 2010 році присвоєно вчене звання професора.

У 2012 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, фінанси, інвестиційна діяльність.

Автор та співавтор понад 170 наукових праць, зокрема, 4 монографій, з яких 2 одноосібні, 15 навчальних посібників, 2 методичних посібників.

Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.01 “ економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.03 економіка та управління національним господарством.

Входить до складу редколегії двох наукових журналів:
«Вісник Вінницького політехнічного інституту»;
«Малий і середній бізнес (право, держава економіка).

Основні наукові праці.

Монографії:

Основні наукові статті у фахових і закордонних виданнях та виступи на наукових конференціях:

Дистанційні курси:

  • Дистанційний курс з дисципліни Мікроекономіка". - Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010.