Базові дисципліни Print
Thursday, 07 February 2013 15:14

БАЗОВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВОГО СПРЯМУВАННЯ
КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Аналіз інвестиційних проектів*
 3. Банківська справа*
 4. Банківський менеджмент*
 5. Бухгалтерський облік
 6. Бухгалтерський облік (робітнича професія)
 7. Бюджетна система України*
 8. Бюджетний облік*
 9. Вступ до фаху
 10. Гроші і кредит
 11. Ділове адміністрування
 12. Економічна діагностика за видами діяльності (вид діяльності: фінансово-кредитна діяльність)*
 13. Інноваційне підприємництво
 14. Інноваційні методи та моделі
 15. Комунікативний менеджмент
 16. Контроль і кредитування*
 17. Менеджмент організацій
 18. Методоологія і організація наукових досліджень
 19. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції*
 20. Міжнародні фінанси*
 21. Мікроекономіка
 22. Організація міжнародного кредитування*
 23. Основи науково-дослідної роботи (ОНДР)
 24. Педагогіка та психологія вищої школи
 25. Публічне адміністрування
 26. Ризик-менеджмент*
 27. Ринок фінансових послуг*
 28. Теорія організації
 29. Управління інноваціями
 30. Фінанси
 31. Фінанси підприємств
 32. Інноваційна реструктуризація та санація підприємства*
 33. Фінансовий аналіз і фінансова звітність*

* позначено дисципліни, які вивчають студенти груп МОф, тобто ті, що навчаються за освітньою програмою / спеціалізацією - менеджмент фінансово-кредитної діяльності, для яких кафедра фінансів та інноваційного менгеджменту є випусковою.