Базові дисципліни Print
Thursday, 07 February 2013 15:14

БАЗОВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВОГО СПРЯМУВАННЯ
КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ТА ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Аналіз інвестиційних проектів
 3. Банківська справа
 4. Банківський менеджмент
 5. Бухгалтерський облік
 6. Бухгалтерський облік (робітнича професія)
 7. Бюджетна система України
 8. Бюджетний облік
 9. Вступ до фаху
 10. Гроші і кредит
 11. Ділове адміністрування
 12. Економічна діагностика за видами діяльності (вид діяльності: фінансово-кредитна діяльність)*
 13. Інноваційне підприємництво
 14. Інноваційні методи та моделі
 15. Комунікативний менеджмент
 16. Контроль і кредитування
 17. Менеджмент організацій
 18. Методоологія і організація наукових досліджень
 19. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції*
 20. Міжнародні фінанси
 21. Мікроекономіка
 22. Організація міжнародного кредитування
 23. Основи науково-дослідної роботи (ОНДР)
 24. Педагогіка та психологія вищої школи
 25. Публічне адміністрування
 26. Ризик-менеджмент
 27. Ринок фінансових послуг
 28. Теорія організації
 29. Управління інноваціями
 30. Фінанси
 31. Фінанси підприємств
 32. Інноваційна реструктуризація та санація підприємства
 33. Фінансовий аналіз і фінансова звітність